Verplichte vrijwilligers bij Blauw Wit

Nadat FVC de stap heeft genomen om ouders van jeugdleden als vrijwilliger in te delen is voorstander Blauw Wit ook aan het inventariseren.

Het is al langer bekend dat Blauw Wit een voorstander is van verplichte vrijwilligers, maar een voorstel van deze club om dit bij alle clubs in de stad in te voeren haalde bakzeil enige jaren geleden. Nu FVC als eerste de stap heeft gezet ziet de club een mogelijkheid.

Zoals wij al eerder schreven hebben de meeste clubs nog veel taken die nog niet bezet zijn en die het reilen en zeilen van de club een stuk moeilijker maken. Het vinden van trainers, leiders en ook andere vrijwilligers is elk jaar weer een flinke opgave voor de meeste (voetbal)clubs.

Vooral Blauw Wit is natuurlijk afhankelijk van een grote schare van dit soort mensen om hun club te ‘runnen’. Met veel leden heeft een club ook heel veel vrijwilligers nodig en als deze dan in onvoldoende mate gevonden kunnen worden dan wordt er een wissel getrokken op de mensen die wel iets voor de club (terug) doen.

Na de beslissing van buurman FVC om ouders van jeugdleden in te delen voor kantinedienst is Blauw Wit via een enquête op de website hun leden (voorzichtig) aan het polsen wat zij ervan vinden. Hieronder de voorlopige stand tot op de dag van vandaag, ook al zijn er nog maar 17 stemmen uitgebracht.

Enquête Blauw Wit

“Alle leden hebben de plicht om maximaal vier uren per maand taken uit te voeren om de vereniging draaiende te houden:

  • 35% – Eens, als ik maar tijdig weet wanneer. (6)
  • 29% – Oneens, ik ben lid en betaal contributie. (5)
  • 18% – Oneens, als het verplicht wordt ben ik weg! (3)
  • 12% – Eens, maar wel samen met mijn teamgenoten. (2)
  • 6% – Eens, je kunt me altijd bellen. (1)
  • 0% – Oneens, dan maar een contributieverhoging (0)”

Voorlopig is dus 53% het eens met de stelling en dit biedt dus kansen voor het bestuur van de club. Aan de andere hand is 47% tegen en dat is een risico omdat 18% aangeeft de club te zullen verlaten wanneer dit verplicht wordt gesteld. Het moge duidelijk zijn dat menige club worstelt met het tekort aan vrijwilligers en een mogelijke oplossing via het instellen van verplichte vrijwilligers.