Voetbalschool Cambuur opgeheven

De voetbalschool van Futsal Cambuur is tijdens de derde sessie gestaakt en zoals het er naar uit ziet opgeheven.

Waar de eerste sessie vorig jaar nog een succes werd en de tweede sessie met nog meer leerlingen de overtreffende trap, werd de derde sessie met 12 leerlingen niet het vervolg in dit succes. Niet vanwege het aantal leerlingen maar vooral door regelmatige haperingen in de organisatie van de voetbalschool.

Een ouder van een kind dat alle drie sessies heeft mee gedaan melde dat dit feit de belangrijkste reden is welke de voetbalschool de das om heeft gedaan. Het bestuur was niet bij machte om dit probleem ten goede te keren en heeft tijdens de derde sessie de stekker er definitief uit getrokken.

Het is vervelend om te moeten constateren dat een voetbalschool met potentie en als motor voor talent en nieuwe leden vanwege een dergelijke reden moet stoppen. De vaak op de training geschonken koffie ten spijt is het toch wel erg zuur voor de leerlingen en de club zelf. De ‘voetbalschool’ is inmiddels uit het menu op de website verdwenen.

Zoals gewoonlijk hebben wij het bestuur van Futsal Cambuur om een reactie gevraagd, maar daar is helaas geen gebruik van gemaakt.