Het gaat niet goed

Bovenstaande is de kop van een ingezonden brief aan de leden en donateurs van voetbalvereniging Warga.

Het is een brief van bestuurslid Floris Sinnema die in de brief zijn ongenoegen kenbaar maakt over het vrijwilligersbeleid en de sfeer binnen de club. Hij stelt dat de toekomst van de club op het spel staat en meldt dat hij per direct stopt als bestuurslid vanwege de wijze waarop er met mensen wordt omgegaan.

In de brief laat het ex-bestuurslid met een paar voorbeelden zien wat hij bedoeld met verkeerd vrijwilligersbeleid en dan vooral voor de kantine. Hierdoor is er een sfeer ontstaan van achterdocht en wantrouwen wat heeft geleid tot het vertrek van vrijwilligers waaronder kantinemedewerkers. Ook hebben de penningmeester en de secretaris door deze perikelen hun bestuursfunctie beëindigd en zijn er nog slechts drie bestuursleden over.

Hij sluit de brief af zoals hij deze begon, alleen dan is het negatieve voorbeeld veranderd in een positief beeld van hoe het zou moeten zijn. De schrijver hoopt uiteraard dat dit bewaarheid wordt en dat de club weer de sfeer van voorheen krijgt en de leden met plezier naar hun club gaan.

De drie overgebleven bestuursleden hebben inmiddels een ingelaste ledenvergadering uitgeschreven voor 30 juli aanstaande. Het ex-bestuurslid roept in zijn open brief alle leden op om de vergadering te bezoeken en hun stem te laten horen om ervoor te zorgen dat het weer een ‘gezonde’ vereniging wordt waar iedereen met plezier naar toe gaat.