Frisia ook naar de zaterdag

Voetbalvereniging Frisia gaat met ingang van het volgende seizoen met een seniorenteam (onder de 23 jaar) ook deelnemen aan de zaterdagcompetitie.

Dit is een van de feiten van de onlangs gehouden algemene ledenvergadering. Daar werd ook de uitslag van een gehouden enquête bekendgemaakt die bij het bespreken ervan leidde tot een hoofdpunt ter verbetering binnen de vereniging: de onderlinge communicatie. Daarnaast zullen meer taken en verantwoordelijkheden aan de commissies worden gedelegeerd.

Het instellen van het zaterdagvoetbal zal zeer zeker te maken hebben met de overgang van veel Frisialeden dit seizoen naar stadsgenoot Lions’66. Deze club wist maar liefst met bijna 70% te groeien en heeft dit vooral te danken aan de grote toeloop van voetballers van de Magere Weide. Ook de overstap van Jan Faber van Frisia naar Lions’66 zal hier debet aan zijn.

Ook werd in de vergadering de verbouwing van de keuken in het clubhuis door middel van een animatie gepresenteerd. De verbouwing is inmiddels in volle gang en de voortgang kan via de clubwebsite gevolgd worden via de fotoverslagen. Die website wordt overigens ook aangepakt, omdat het Content Management Systeem (CMS) waar deze op draait een nieuwere versie heeft en de oude niet meer wordt ondersteund. De ‘look & feel’ van de website wordt zoveel mogelijk gehandhaafd.

Tevens werd afgesproken dat de club zich moet inspannen om meer te organiseren voor leden, sponsors en publiek om zo meer mensen aan de club te ‘binden’ zodat hogere inkomsten gegenereerd kunnen worden. Tenslotte wil Frisia van de afkorting LAC af en vraagt zij de media om de club voortaan als ‘Frisia 1883’ te benoemen. Zodra de club dit in haar eigen uitingen doorvoert zullen wij uiteraard volgen.