Stijging contributie Friesland

Het lijkt een trend te worden in de voetballerij in Leeuwarden, want Friesland is de derde club die haar contributie flink heeft verhoogd.

Het gemiddelde van de stijging over alle categorieën is bijna 23%. De contributie voor de senioren ging het minst omhoog met een kleine 12% en die van E- en D-pupillen het meest, namelijk meer dan 28%. De A-, B- en C-categorieën zijn ook flink duurder uit met een stijging van 25%.

Wij berichten al eerder over dergelijke stijgingen bij andere Leeuwarder clubs. Ter vergelijking, was de verhoging bij Blauw Wit vorig jaar gemiddeld 19% en bij Zwaluwen dit seizoen 15%, het gemiddelde bij Friesland komt dus uit op bijna 23%. Ook hier kunnen we dus spreken van een flinke verhoging die ruim boven een indexmatige stijging uitkomt. Normaal gesproken stijgen de prijzen en dus ook contributies van clubs met ongeveer 3% per jaar om bij te blijven met de stijgende kosten.

De kosten van het kledingfonds blijven gelijk en dus € 10,00 per jaar voor de verschillende jeugdcategorieën. Hierdoor hoeven de jeugdleden geen wedstrijdshirt, broekje en trainingspak te kopen, maar krijgen zij deze in bruikleen van de vereniging. De nieuwe bedragen staan op de ‘Lidmaatschappagina’ van de club op deze website.

We hebben het bestuur van Friesland om een reactie gevraagd maar tot op heden nog niet ontvangen.