Flamingo wil ook fuseren

Niet alleen Leeuwarden, Nicator en Rood Geel staan open voor een fusie maar ook Flamingo onderzoekt een dergelijke stap.

In de bijlage van het plan ‘Herontwikkeling Sportpark Kalverdijkje’ van de gemeente staat te lezen dat de leden van Flamingo het bestuur het mandaat hebben geven om een fusie met een kleine club te onderzoeken. Dit zou een club op Kalverdijkje Zuid moeten zijn en dat kan nu dan alleen nog maar op Lions66 slaan.

De wens om toenadering te zoeken komt vooral door de geringe grootte van Flamingo en dus het bestaansrecht. Op basis van gesprekken zullen er verdere scenario’s worden uitgewerkt. Mede gezien de huidige groei van Lions’66 kan dit nieuwe samenwerkingverband uitgroeien tot een club met rond de 200 leden. In de ledenraadpleging is tevens vastgesteld dat Flamingo met ingang van komend seizoen, 2012-2013, als zondagsverenging verder gaat.

In de commissievergadering van Welzijn is gisteren het nieuwe herontwikkelingsplan voor het totale sportgebied besproken en ook de aanvraag voor extra geld ingediend. Zoals wij al eerder berichten is er voor de gewijzigde plannen een extra 1,5 miljoen nodig naast de al beschikbare 2,1 miljoen uit de meerjarenplanning voor sportaccommodaties.

Nieuw Kalverdijkje

Na uitvoering van de huidige plannen zal het Kalverdijkje voor aanvang van het seizoen 2013-2014 er totaal anders uitzien en zullen clubs op andere plaatsen spelen. Op het Kalverdijkje Noord zullen er dan zes wedstrijdvelden aanwezig zijn en drie trainingsvelden. Door twee kunstgrasvelden en een wedstrijdveld natuurgras extra aan te leggen kan voldaan worden aan de behoefte aan velden. Daarnaast worden er vier was- en kleedruimtes nieuw bijgebouwd. Dit wordt het domicilie van de fusieclub Leeuwarden, Nicator en Rood Geel.

Op Kalverdijkje Zuid is op dit moment een overcapaciteit aan voetbalvelden: vijf wedstrijdvelden en anderhalf trainingsveld. In het plan wordt uitgegaan van twee wedstrijdvelden, één voor Lions’66 op het terrein waar nu Nicator speelt, één voor Flamingo en één trainingsveld. Indien de gewenste samenwerking tussen Flamingo en Lions’66 gestalte krijgt dan zullen beide velden gebruikt gaan worden door het nieuwe samenwerkingsverband.

Daarnaast heeft de rugbyvereniging een veld en een trainingsveld nodig en komt er een extra veld voor de hockeyvereniging MHCL. Dit veld is gesitueerd op het veld waar nu Lions’66 speelt. Tevens biedt het vertrek van Nicator kansen voor Lions’66 en Greate Pier om de huidige kantine van deze club te gaan gebruiken. De huidige kantine van Lions’66 kan dan weer gebruikt worden door de wielervereniging de Friesche Leeuw. Ook zijn er mogelijkheden voor de opkomende sport La Crosse die nu op de hockeyvelden speelt.