Stijging Contributie Zwaluwen

Nadat Blauw Wit ongeveer een jaar geleden haar contributie flink verhoogde heeft ook Zwaluwen dit seizoen een verhoging doorgevoerd.

Het gemiddelde van de stijging over alle categorieën is bijna 15%. Opmerkelijk is dat de contributie voor de F-pupillen juist is verlaagd met bijna 8%, maar als deze doorstromen naar de E’s dan moeten zij aanzienlijk meer gaan betalen want daar is de stijging meer dan 24%.

Als we de gemiddelde verhoging van Blauw Wit erbij pakken dan was deze 19% en Zwaluwen komt dus uit op bijna 15%. Ook hier kunnen we dus spreken van een flinke verhoging die ruim boven een indexmatige stijging uitkomt. Normaal gesproken stijgen de prijzen en dus ook contributies met ongeveer 3% per jaar om bij te blijven met de stijgende kosten.

Als we de verschillende categorieën erbij  pakken dan zien we dat de Mini Pupillen de grootste stijging laten zien. Daarna komen de E- en D-pupillen met meer dan 24% en de C-, B- en A-junioren met een stijging van bijna 16%. Door de aanpassing is het verschil tussen de F- en E-pupillen opgelopen tot € 32,00 per jaar.

Wel gezegd moet worden dat het ingestelde Kledingfonds van € 12,50 per jaar reeds in deze nieuwe bedragen is verrekend. Hierdoor hoeven de jeugdleden geen wedstrijdshirt en broekje te kopen, maar krijgen zij deze in bruikleen van de vereniging. De nieuwe bedragen staan op de ‘Lidmaatschappagina’ van de club op deze website.

We hebben het bestuur van Zwaluwen om een reactie gevraagd maar tot op heden nog niet ontvangen.