Nicator kiest toch voor fusie

In een extra ledenvergadering hebben de leden van Nicator in meerderheid gekozen voor een fusie met Leeuwarden en Rood Geel.

Voor de pauze van de vergadering werd de historie en de drie mogelijke scenario’s besproken en daarna werd de beste optie in stemming gebracht. Met 60% van de leden voor werd gekozen voor een fusie met de twee andere clubs en verhuizing naar Kalverdijkje Noord.

Het bestuur van Nicator benadrukt dat de gemaakt keuze in feite de verhuizing naar het Kalverdijkje Noord inhoudt en het deelnemen aan het onderzoek tot fusie met Leeuwarden en Rood Geel. De eventuele doorgang van een fusie zal afhangen van de resultaten van het onderzoek. Die resultaten zullen ook weer worden voorgelegd aan de leden van Nicator die zich daar dan over kunnen uitspreken.

De club zal ook het komende seizoen gewoon als Nicator deelnemen aan de competitie en in de tussentijd zullen Nicator leden de club vertegenwoordigen in verschillende werkgroepen die de fusie zullen onderzoeken. De Fusie Begeleidingscommissie zal controle uitoefenen op die werkgroepen en zal regelmatig rapporteren aan de verschillende besturen over de voortgang.

Inspreekrecht

Uit de presentatie van die avond blijkt dat de reeds besloten herinrichting van Kalverdijkje Zuid op losse schroeven is komen te staan omdat de combinatie Leeuwarden/ Rood Geel en Lions’66 gebruik hebben gemaakt van hun inspreekrecht in de raadsvergadering van maart. Hierin gaven zij aan dat de plannen zijn gebaseerd op de verhuizing van Leeuwarden naar Zuid, maar dat dit niet doorgaat en dat zij daarom willen dat de plannen worden herzien.

Ook Lions’66 heeft bezwaren tegen het plan, omdat de club moet spelen op het C-veld van Nicator maar hun clubhuis blijft op de huidige plaats staan. De gemeenteraad bleek gevoelig voor de argumenten en verzocht de uitvoerende dienst een ander plan te maken. Dit gewijzigde plan is op de ledenvergadering besproken.

In april is Nicator uitgenodigd om aan te schuiven bij het overleg tussen de wethouder, de gemeente, de KNVB, Leeuwarden en Rood Geel. Hierin heeft de wethouder de besturen verzocht om bij elkaar te gaan zitten en uitvoerig met elkaar te spreken over wat de clubs nu eigenlijk willen en wat de redenen zijn voor een fusie tussen Leeuwarden en Rood Geel. Dit gesprek heeft inmiddels plaatsgevonden.

Scenario’s

Er liggen nu verschillende scenario’s voor (her)indeling van Kalverdijkje Noord en Zuid.

Scenario 1:
Noord: Er komen twee extra velden bij aan de oostzijde van het Kalverdijkje en in totaal zijn er dan zes velden beschikbaar.
Zuid: Op het Nicatorcomplex komt een rugbyveld en twee voetbalvelden (in de breedte) , het voetbalveld van Lions’66 wordt een hockeyveld.

Scenario 2:
Noord: Er komt één extra veld bij aan de oostzijde van het Kalverdijkje en in totaal zijn er dan vijf velden beschikbaar.
Zuid: Op het Nicatorcomplex komt een rugbyveld en de twee bestaande voetbalvelden blijven zoals het nu is, het voetbalveld van Lions’66 wordt een hockeyveld.

Nicator had zelf hier nog scenario 3 aan toegevoegd: wel verhuizen naar Kalverdijkje Noord, maar niet fuseren met de twee andere clubs. De gemeente heeft aangegeven dat zij dit scenario negatief zullen adviseren naar de gemeenteraad, omdat dit niet past in hun beleid. Als echter het onderzoek naar de fusie niet goed verloopt of de leden uiteindelijk niet instemmen met de fusie dan ontstaat er een situatie waarin dit scenario zou kunnen worden onderzocht.

Voordelen

Leeuwarden en Rood Geel hebben al een besluit genomen tot het onderzoeken van een fusie en Nicator sluit zich daar nu als gelijkwaardige partner bij aan. De clubs zien de voordelen van een fusie tot een sterke voetbalclub in Oost Leeuwarden.

Rood Geel:

 • Zien toekomst in 1 sterke club in dit deel van de stad
 • Aantal kinderen neemt alweer af
 • Samen zijn we sterker dan alleen
 • Kans op een modern complex met toekomstperspectief
 • Mogelijkheden om toenadering te zoeken met bv Aris, korfbal etc.
 • Rood Geel zit ook met de invulling van diverse taken
 • Door samen te gaan kan dit worden opgelost

Leeuwarden

 • Leeuwarden moet weg
 • Leeuwarden wil graag 1 club
 • Op zuid is geen plaats voor deze nieuwe club
 • Kans om op Noord een modern complex te realiseren
 • Meer kans om nog lang de jeugd te laten voetballen en een stabiele club neer te zetten

Buren

Dan zijn er natuurlijk ook nog de voetbalburen van Nicator waarin vooral Lions’66 ook een deel heeft in deze discussie. Deze club wil uiteraard niet akkoord gaan met het spelen op het C-veld van Nicator en hun clubhuis op de huidige plaats houden. Dit zou een vervelende procedure kunnen opleveren die misschien de ontwikkeling van het huidige plan voor Zuid in de weg zal staan.

Daarnaast heeft de voorzitter van Flamingo’s aangegeven bij Nicator dat zij geïnteresseerd zijn in een fusie tussen Nicator, Lions’66 en hun eigen club. Dit omdat Flamingo’s volgens hem geen bestaansrecht meer heeft. Lions’66 was niet afwijzend op dit voorstel.

Keuze

Toch hebben de leden van Nicator uiteindelijk gekozen voor verhuizing naar Noord en de fusie met Leeuwarden en Rood Geel. Hun overwegingen bij de keuze  voor scenario 1 waren:

 • Uitstraling nieuw, modern complex
 • Toekomst bestendig
 • Goede concurrentie positie t.o.v. andere clubs in de stad
 • Betere sponsormogelijkheden
 • Schaalvoordelen kaderfuncties
 • Sportief naar een hoger niveau

Als een nadeel ziet men het opgegeven van de eigen identiteit en dus zal het oude vertrouwde verdwijnen. Ook bij scenario 2 waren nog wel een paar voordelen op te noemen, maar toch vooral ook nadelen zoals geen modernisering, maar alleen renovatie, geen kunstgras en het delen van speel- en trainingsvelden.