Zondagvoetbal op zijn retour

Meer en meer clubs stoppen met zondagvoetbal en/ of gaan over naar de zaterdag, dus is zondagsvoetbal stervende?

Het aantal voetbalclubs dat haar eerste selectie op de zondag heeft spelen is de laatste jaren afgenomen. Het ging veelal om het wijzigen van speeldag naar de zaterdag of om het sluiten van de zondagafdeling naast een zaterdagafdeling.

Het is algemeen bekend dat de meeste jeugd het liefste op de zaterdag speelt, zodat er die avond vrijuit op stap kan worden gegaan. Bij deze uitspraak moeten we dus ook concluderen dat de jeugd schijnbaar niet meer zaterdagsbaantjes heeft, want dat gaat niet samen met de keuze voor deze speeldag.

Een voorbeeld in de stad is Rood Geel. Rood geel heeft een seizoen terug besloten om de zondagafdeling te sluiten en alleen nog op de zaterdag te spelen. Vooral redenen van financiële aard waren hier debet aan. Het heeft de club een flink aantal leden gekost die het niet eens waren met het onherroepelijke bestuursbesluit.

Een voorbeeld in de regio is Zwaagwesteinde. Deze club haalt aan het einde van dit seizoen na 81 jaar haar eerste elftal uit de competitie. Ook deze vereniging gaat zich concentreren op haar zaterdagafdeling. De aanwas voor het eerste elftal op de zondag is tot stilstand gekomen en men ziet geen kans meer om een volwaardig elftal op de been te brengen.

Zwaagwesteinde speelt in de derde klasse A en waarschijnlijk zal hierdoor een extra club kunnen promoveren naar deze klasse op de zondag. De KNVB gaat dit naar alle waarschijnlijkheid weer oplossen met een extra promotiekans voor periodekampioenen in de vierde klasse en een kans op handhaving voor de degradanten uit die derde klasse.

De terugloop in zondagteams is overigens een tendens voor regio’s boven de rivieren. Daaronder bloeit het voetbal op de zondag als nooit te voren. Veel van de voetbalclubs in het zuiden zijn van origine katholiek, waar de zondag de dag voor het voetbal was en nog steeds is.

Als we kijken naar de afdeling Noord dan zijn er toch nog steeds twee meer zondagcompetities dan op de zaterdag. Dit geldt ook voor afdeling Oost, West 1, Zuid 1 en Zuid 2, bij West 2 is het aantal gelijk. Conclusie: het aantal teams dat op zondag voetbalt loopt terug, maar zondagsvoetbal kent nog steeds een overgrote meerderheid ten opzichte van de zaterdag.