Extra ledenvergadering Nicator

Vanwege de ontwikkelingen op het sportgebied Kalverdijkje heeft voetbalclub Nicator een extra ledenvergadering uitgeschreven.

Het enige punt op de agenda zal de keuze zijn die gemaakt moet worden inzake de plaats waar de club blijft c.q. gaat spelen en een eventuele fusie met Rood Geel en Leeuwarden. Een fusie van deze drie clubs zou meteen de grootste club van Leeuwarden opleveren.

Vanwege de op handen zijnde herinrichting van het gebied heeft de gemeente de clubs op zeer korte termijn om duidelijkheid gevraagd. Er is dus haast geboden en deze ‘druk op de ketel’ zorgt misschien wel voor verrassende en definitieve keuzes, waar vrijblijvend met elkaar praten jarenlang geen resultaat opleverde.

De keuze die gemaakt moet worden is van belang voor het toekomstperspectief van de club, zo geeft Nicator aan. Voor de pauze gaan de leden praten over de drie keuzes die voorhanden zijn en door de gemeente zijn ingebracht. Na de pauze zal dan een definitieve keuze gemaakt (moeten) worden.

De drie keuzes zijn:

  • Nicator verhuist naar Kalverdijkje Noord en fuseert met Rood Geel en Leeuwarden.
  • Nicator blijft zelfstandig op Kalverdijkje Zuid.
  • Nicator gaat naar Kalverdijkje Noord en blijft zelfstandig.

In onze enquête op de website vormt zich een meerderheid, nu 44%, die is voor de fusie van de drie clubs. Tezamen zouden zij ongeveer 1.155 leden (KNVB cijfers 2010) hebben die dan op het Kalverdijkje Noord gaan spelen op de huidige Rood Geel velden. De honkbalclub zou dan verhuizen naar het zuidelijke gedeelte waar ook de rugbyclub haar domicilie krijgt.

Afgezien van Lions’66 en Flamingo zou dan het grootste gedeelte van het voetbal geconcentreerd worden op Noord. Ook hier zal dan een herinrichting moeten plaatsvinden en meer voetbalvelden aangelegd moeten worden. Tevens zouden de kleedruimtes en het clubhuis uitgebreid en aangepast moeten worden om alle leden te kunnen herbergen.

Waar misschien de uiteindelijke keuze om toch samen te gaan nog vrij eenvoudig is gezien de huidige situatie zal die van een fusienaam moeilijker zijn. Vaak wordt vastgehouden aan de eigen naam die men terug wil zien in de nieuwe clubnaam, maar met drie is dat haast onmogelijk of zelfs niet wenselijk. Een nieuwe start mag bekroond worden met een nieuwe naam zo is het devies. In onze enquête hierover koos men voor onafhankelijke namen als Hermes of Leovardia maar ook Sporting Leeuwarden zou niet misstaan.