Leeuwarden naar Kalverdijkje

In een artikel in de Leeuwarder Courant van de afgelopen week wordt gemeld dat voetbalvereniging Leeuwarden naar het Kalverdijkje Noord kan.

Maar is dit bericht juist? Voor zover bekend praat de club nog steeds met Rood Geel over een mogelijke fusie en is Nicator hier niet bij betrokken. Het artikel suggereert ook dat deze laatste club mogelijk samen gaat met Rood Geel, iets wat Nicator ten stelligste ontkent.

Nicator is de enige club die momenteel duidelijkheid schept in deze kwestie. Via de eigen website geven zij aan dat het bericht in de krant onjuist is en dat ze niet in gesprek zijn met welke club dan ook over een fusie, ook niet met Rood Geel dus. De club is aan het praten met de gemeente over de ophanden zijnde herinrichting van het eigen complex op het Kalverdijkje Zuid.

De twee andere clubs hebben we uiteraard om een reactie gevraagd, maar helaas hullen zij zich in stilzwijgen. Jammer genoeg geeft het artikel niet duidelijk aan of de verhuizing van Leeuwarden nu definitief is en wanneer deze gaat plaatsvinden. Het artikel impliceert dat Leeuwarden naar het Kalverdijkje Noord gaat en naast Rood Geel daar hun domicilie krijgt, dus niet als fusieclub.

Hopelijk wordt er snel meer duidelijk in deze ‘voetbalsoap’, zodat partijen eindelijk weten waar ze aan toe zijn en zich weer alleen op het voetbal en hun toekomst kunnen richten.