Wethouder maant voetbalclubs

Wethouder Andries Ekhart maant Leeuwarden en Rood Geel om snel duidelijkheid te geven omtrent de fusieplannen.

Dit in verband met de op handen zijnde herinrichting van het Kalverdijkje Zuid. Want als Leeuwarden en Rood Geel gaan fuseren dan moet ook het Klaverdijkje Noord aangepakt worden om de nieuwe club te kunnen huisvesten. Als Nicator zich ook nog aansluit dan moet ook het plan voor Zuid worden aangepast.

In ons artikel van 22 februari melden wij al dat Rood Geel en Leeuwarden met elkaar spraken om te bekijken of een fusie tot de mogelijkheden behoort. Bij het eerste gesprek was Nicator aanwezig maar heeft zich daarna terug getrokken, omdat het al vier jaar met Leeuwarden had gesproken over een fusie die uiteindelijk op niets uitliep.

Bij een eventuele fusie tussen Rood Geel en Leeuwarden verhuist de laatste naar de voetbalvelden van Rood Geel op het Kalverdijkje Noord. De wethouder heeft zich uitgesproken een voorstander te zijn van één voetbalclub in Oost Leeuwarden en dus zou ook Nicator zich bij de fusieclub moeten aansluiten. Deze nieuwe voetbalclub zou dermate groot worden dat het complex op Kalverdijkje Noord moet worden aangepast met extra velden en kleedboxen.

Als dit gebeurd heft dat ook weer consequenties voor de herinrichting van Kalverdijkje Zuid waar vooral het complex van Nicator onder handen wordt genomen en gemoderniseerd. Deze plannen moeten dan aangepast worden en de investeringsruimte aangepast. Niet alleen Nicator is hierbij betrokken maar ook  de wielerclub, de hockeyclub, de rugbyclub en voetbalclub Lions’66.

De wethouder is bereid om onderdelen van de herinrichting aan te passen, maar omdat de herinrichting op stapel staat heeft hij en dus ook de clubs weinig tijd. Het bedrag wat nu begroot is voor de herinrichting en al door de gemeenteraad is goedgekeurd zal verhoogd moeten worden. Het geld voor de verhuizing van Leeuwarden kan eventueel naar voren worden gehaald en dus ook besteed aan de herinrichting van Klaverdijkje Noord.

De wethouder geeft aan dat het ‘vijf voor twaalf’ is en dat er nu een prachtige kans is voor de verenigingen. Hij wil een snelle beslissing van de besturen om zo nog de kans te hebben om alles aan te passen. Wordt deze kans niet gegrepen door de clubs dan voert de gemeente alsnog het oorspronkelijke plan voor alleen Kalverdijkje Zuid uit.