Frisia dreigt met incasseren

Voetbalvereniging Frisia ziet geen andere mogelijkheid dan notoire wanbetalers aan te pakken met een incassobureau.

Het meest vervelende voor een vereniging is dat leden hun contributie niet betalen, ook niet na verschillende herinneringen en aanmaningen. Frisia stelt nu grenzen en meldt op de website wat de maatregelen zullen zijn als er niet voor een bepaalde datum alsnog wordt betaald.

Deze maatregelen lijken rigoureus, maar het kan niet zo zijn dat leden niet bijdragen aan waar ze deel van uit maken en ook gebruik van maken, zoals de kleding en accommodatie. Als er niet voor 15 februari 2012 wordt betaald dan zijn de leden in kwestie niet meer gerechtigd om aan trainingen en wedstrijden deel te nemen.

Ook zal de vordering dan uit handen worden gegeven aan een incassobureau en de kosten hiervoor zijn ook voor het niet betalende lid. Tevens zal dit dan ook op de website van Frisia kenbaar worden gemaakt en dat lijkt veel op een digitale schandpaal, iets wat je als lid natuurlijk niet wil. Mochten er redenen zijn dat er niet betaald kan worden dan moeten de leden een gemotiveerd verzoek tot uitstel van betaling  indienen bij de penningmeester.