Wethouder bezoekt sportpark Nylân

Op woensdag 11 januari jongstleden heeft wethouder Andries Ekhart een werkbezoek gebracht aan het sportpark Nylân.

De wethouder, belast met sportzaken, heeft met eigen ogen het park bekeken en daarna met de clubs gesproken in een gezamenlijk bijeenkomst. In de bestuurskamer van MKV’29 werd duidelijk dat samenwerken het motto is deze bijeenkomst en voor de toekomst.

Van de uitnodiging tot dit gesprek werd gebruik gemaakt door de vertegenwoordigers van MKV’29, Zwaluwen, Pallas’08 en Lionitas. Kaatsvereniging OG en Friesland waren niet aanwezig. Ook waren er vertegenwoordigers van de bv Sport en de gemeente aanwezig.

Vanuit de verenigingen kwamen vrijwel dezelfde opmerkingen, vragen en voorstellen richting de wethouder en over het algemeen zijn ze tevreden over de accommodatie op het sportpark. Ook de samenwerking met de bv Sport en de gemeente en het periodieke gebruikersoverleg is naar tevredenheid. Vooral dit laatste krijgt steeds meer vorm en de onderlinge samenwerking verloopt goed.

Het motto van deze ochtend was samenwerking, iets wat de wethouder alleen maar kon beamen. Vooral de onlangs in de sportbeleidnota aangekondigde omnivereniging werd nog eens door de gemeente naar voren gebracht.  De gemeente heeft minder geld te besteden, sponsoren trekken zich terug en door de krachten te bundelen zijn deze zaken op te vangen. Ook gezamenlijk vrijwilligers aantrekken behoort dan tot de mogelijkheid naast het besparen op centrale kosten.

Bij een omnivereniging hoeft de eigen identiteit niet verloren te gaan, een heikel en emotioneel onderwerp bij samenwerkingen en fusies. Een omnivereniging kan zo gestructureerd worden dat de centrale diensten in een overkoepelend orgaan worden uitgevoerd en de clubs daaronder min of meer zelfstandig blijven met de eigen naam.

Iedereen was het erover eens dat het bij de ingang van het sportpark momenteel een chaos is, mede door de bouw van de fietsertunnel onder de Julianalaan.  De wethouder vond het zelf ook een onoverzichtelijk park en dan heeft hij het nog niet bij avond (en dus donker) gezien. De bv Sport geeft aan dat wederom een aanvraag is ingediend voor het repareren van de verlichting.

De hekken om het sportpark zullen worden vernieuwd en dit is vooral aan de kant van de Middelzeelaan. Ook zal dit jaar het middenterrein, dat voor de clubs MKV’29 en Friesland ligt, worden aangepakt. De vergadering verzoekt de wethouder en de gemeente om voor het definitieve besluit hierover te nemen nogmaals met de gebruikers van gedachten te wisselen.

Het is namelijk al vele jaren onveilig rondom het sportpark in verband met onder andere te weinig parkeerruimte. De Middelzeelaan, maar ook het voorterrein, staat vol met auto’s wat de overzichtelijkheid en veiligheid niet ten goede komt. Met zoveel leden op een sportpark en dan ook nog de bezoekende clubs kan het niet anders dan dat er parkeerruimte bij moet komen. Dat snappen de clubs, nu de gemeente nog.