Herontwikkeling Kalverdijkje zuid

Volgend jaar gaat het sportcomplex Kalverdijkje Zuid op de schop en worden de geplande werkzaamheden en wijzingen uitgevoerd.

In de vergadering van het College van Burgemeester en Wethouders van 20 december jongstleden is herontwikkeling definitief vastgesteld. De grootste veranderingen zijn vooral op het complex van voetbalvereniging Nicator, maar ook Lions’66 en de hockeyclub zullen de aanpassingen merken.

De gemeente wil meer Leeuwarders aan het sporten en bewegen krijgen. Een belangrijke basis hiervoor zijn de sportaccommodaties. De afgelopen jaren zijn meerdere sportcomplexen opgeknapt. De komende periode gaat de gemeente bezig met het opknappen van het sportcomplex Kalverdijkje Zuid.

Het plan voor de herontwikkeling is nu dus definitief vastgesteld en de raming van de kosten staat op € 2.528.320,00 en wordt betaald uit het budget hiervoor in het Programma Economie en Toerisme. De gemeente hoopt op deze manier een accommodatie neer te zetten waar inwoners van de gemeente Leeuwarden de komende tijd op een plezierige manier kunnen sporten.

We vermelden de veranderingen en aanpassingen puntsgewijs.

  • Rugbyvereniging Great Pier verhuist naar het sportcomplex Kalverdijkje Zuid
  • De rugbyclub krijgt een nieuw trainingsveld op het complex van Nicator
  • Op het complex van Nicator wordt ook een kunstgrasveld aangelegd
  • De twee natuurgrasvelden worden gerenoveerd en enigszins verschoven
  • Er komt een nieuwe tribune vanwege de verschuiving van het hoofdveld
  • Er worden nieuwe kleedboxen gebouwd op het complex van Nicator
  • Voetbalvereniging Lions’66 gaat ook spelen op het complex van Nicator
  • Het huidige veld van Lions’66 wordt omgebouwd tot een zand ingestrooid hockeyveld
  • De bruggen van de wielerbaan worden vervangen

Met de samenvoeging van Nicator, Lions’66 en Greate Pier op een complex doet zich de kans en de mogelijkheid voor om bijvoorbeeld deze drie clubs te laten fuseren tot een omnivereniging. Of dit zal worden onderzocht of het feit dat deze gedachte leeft bij de desbetreffende clubs is niet bekend.

Eén ding is zeker, het complex van Nicator krijgt een dusdanige opknapbeurt en metamorfose dat deze straks kan wedijveren met de andere sportcomplexen in Leeuwarden. Tezamen met het grote clubhuis van de vereniging is deze groeiende voetbalvereniging weer bij de tijd en berekend op een goede toekomst.