Spelertje geschorst vanwege ouders

De 10-jarige Jordy van E3 is geschorst vanwege het feit dat zijn ouders weigeren vrijwilligerswerk te doen voor de voetbalclub.

Dit tafereel speelt zich af in Eindhoven en lijkt de ‘ver van mijn bed’ show, maar sommige Leeuwarder voetbalclubs hebben dezelfde mening. Ook zij willen ouders verplicht stellen om als ‘vrijwilliger’ de handen uit de mouwen te steken voor de club waar zoon- of dochterlief op zit.

De club in Eindhoven heeft de voorwaarde dat ouders vrijwilligerswerk moeten doen zelfs in hun reglement opgenomen en kan dus niet anders besluiten dan de jongen te schorsen, zo meldt het bestuur. De ouders geven aan dat zij geen bardiensten kunnen ‘draaien’ op zaterdag, omdat beiden vaak werken op die dag maar wel met andere clubzaken willen helpen.

De reacties op het besluit van de club zijn tweeërlei. De ene groep mensen vindt de club veel te rigoureus handelen en hebben afkeer van verplicht vrijwilligerswerk. De andere groep mensen neemt het juist de ouders kwalijk dat ze geen tijd hebben om te helpen bij de voetbalclub van zoonlief. Zij vinden dat clubs vaak een makkelijke ‘stalling’ voor kinderen zijn en dat de clubs alles maar moeten regelen omdat er contributie wordt betaald.

Vorig jaar was er eenzelfde discussie in de Vereniging van Leeuwarder KNVB Clubs (VLKC) waar alle voetbalclubs in Leeuwarden lid van zijn. Sommige clubs wilden ook de verplichting voor ouders invoeren om vrijwilligerswerk te doen bij de club waar hun kinderen voetballen. De clubs in kwestie hadden een nijpend tekort aan vrijwilligers en zagen dit als een oplossing voor hun probleem.

Gesproken werd zelfs over een uniform aanmeldformulier voor alle clubs in Leeuwarden waar deze regel expliciet in zou worden vermeld. Door het gezamenlijk aan te pakken en in te voeren zouden ouders van voetballertjes er niet meer onderuit kunnen. Als hun zoon of dochter zou willen gaan of blijven voetballen dan moesten ze verplicht de handen uit de mouwen steken.

Het voorstel is door de meeste andere voetbalclubs van Leeuwarden afgewezen. Zij zagen geen heil in een verplichting en enkele waren mordicus tegen. Ook de clubs die zelf een tekort aan vrijwilligers hadden waren tegen het idee en vinden dat het woord vrijwilliger al genoeg zegt over de verhouding tot de personen die zich wel inzetten voor de club. Het ‘spook’ van de verplichte vrijwilliger waart evenwel nog steeds rond getuige de mening van een Leeuwarder voetbalclub die onlangs via haar ‘woordje van de voorzitter’ nog eens subtiel aangaf dat het doel de middelen heiligt.