Speelsters Blauw Wit geschorst

Naar aanleiding van de gebeurtenissen tijdens de wedstrijd van Blauw Wit DA1 tegen Helpman DA1 van zaterdag 19 november zijn speelsters van de thuisclub geschorst.

Het betreft twee speelsters die vooruitlopend op het onderzoek van de KNVB en politie voorlopig zijn uitgesloten van voetbalactiviteiten, zo meldt voorzitter Rudy Douma ons. De Leeuwarder club wacht de behandeling en uitspraak van de KNVB af, maar neemt ook haar eigen verantwoordelijkheid.

Wij ontvingen onderstaande bericht van Blauw Wit.

Wij hebben de afgelopen dagen vele gesprekken gevoerd met speelsters, begeleiding en toeschouwers. Gisteren (donderdag) hebben wij onze bevindingen aan de KNVB gerapporteerd. Uit al die gesprekken blijkt dat de gedetailleerde berichtgeving tot nu toe onevenwichtig is geweest, omdat het louter vanuit het perspectief van Helpman is beschreven. Bepaalde zaken in die berichtgeving zijn onjuist weergegeven en de gedragingen van speelsters en begeleiding van Helpman zijn onderbelicht.

Wij begrijpen dat dit inherent is aan het plaatsen van een wedstrijdverslag, maar het komt de objectiviteit niet altijd ten goede. Wij hebben het beeld dat wij hebben opgetekend ook gecommuniceerd met de voorzitter van Helpman. Overigens van het begin af aan is goed contact geweest tussen beide besturen. Hoe het ook zij: Er is van beide kanten gedrag vertoond dat niet past op het voetbalveld. In onze rapportage aan de KNVB hebben wij aangegeven welke personen van Blauw Wit en Helpman dit betreffen. 

Vooruitlopend op een behandeling van de zaak door de KNVB hebben wij twee speelsters voorlopig uitgesloten van voetbalactiviteiten. Wij hechten er aan te vermelden dat dit geenszins een veroordeling betreft, maar een passend besluit gezien de status van het onderzoek dat door de KNVB of politie is (zal worden) ingesteld.

Het spreekt voor zich dat ingeval de KNVB om wat voor reden ook, niet tot een sanctionering overgaat, wij onze verantwoordelijkheid zullen nemen en overgaan tot een passende sanctie voor die speelsters die wij schuldig achten aan het overschrijden van de regels van fatsoen en sportiviteit.

Al met al kent deze zaak alleen maar verliezers en beschouwen wij het als een incident. Want zowel bij Blauw Wit als bij Helpman staat het damesvoetbal juist vanwege het sportieve karakter al vele jaren prima aangeschreven en beleven de dames veel plezier aan het voetbal. Beide besturen streven na dat dit zo zal blijven. 

Groet, Rudy Douma.