Teamsamenstelling nader bekeken

Regelmatig ontvangen wij vragen over de regels en gebruiken voor het samenstellen van een (jeugd)team en de indeling in de verschillende klassen.

In dit artikel willen we nader bekijken doe dit normaler wijze in zijn werk gaat bij een voetbalclub, ook al kunnen er kleine verschillen zijn per club. Vooral de kleinere clubs hebben vaak moeite om tot een goede samenstelling te komen, maar ook voor de grote clubs is het puzzelen.

Al ruim voor het seizoen begint bekijkt een voetbalclub hoeveel spelers/ speelsters zij heeft in een bepaalde categorie en zal hieruit de teams voor de desbetreffende categorie samenstellen. Voor de F- en E-teams moeten er minimaal zeven spelers zijn, maar in verband met uitval en wissels is het natuurlijk beter om een team van ongeveer negen à tien spelers samen te stellen.

Voor de D-teams en hoger gaat het om elftallen en moeten er dus ongeveer 14 of meer spelers beschikbaar zijn per team. Voor de D’s geldt dat zij ook nog mogen uitkomen in een team van zeventallen die net zoals de lagere categorieën dan op een half veld spelen. Het is voor te stellen dat een club met weinig jeugdspelers zich het hoofd breekt over deze puzzel, maar dat het voor een club met veel aanbod ook een puzzel is om de teams evenwaardig samen te stellen.

Het samenstellen van deze teams lijkt zo eenvoudig, maar de voetbalclub moet met verschillende zaken rekening houden. Voorbeelden zijn:

  • Hebben we genoeg spelers voor een team uit een categorie?
    • Zo niet, waar moeten we deze spelers uit die categorie onderbrengen: in een hogere categorie, als dispensatie spelers in een lagere categorie of in een samenwerkingsverband met en andere club?
    • Zo ja, hoeveel teams kunnen we samenstellen en hebben we alle typen spelers goed verdeeld over de verschillende teams in een categorie?
  • Zetten we de eerste- en tweedejaars uit een categorie bij elkaar of verdelen we ze juist over de teams?
  • Moeten we in de aantallen rekening houden met spelers die niet elke week kunnen spelen, bijvoorbeeld in verband met gescheiden ouders?
  • In welke klasse gaan we de teams plaatsen, rekening houdend met het bovenstaande, ervaring en of het een compleet nieuw samengesteld team is?
  • Ouders die aanmerkingen hebben op de indeling van hun kind(eren)

Het moge duidelijk zijn dat spelers bij een club met weinig teams meer kans hebben om niet op het juiste niveau van de spelers ingedeeld te worden en dat de doorstromingskansen kleiner zijn. Het is natuurlijk vervelend als een C-speler moet voetballen in een D-team, omdat er te weinig C-spelers bij die club zijn. Het is dan vaak ook beter om de C-speler mee te laten voetballen in het hogere B-team, als deze aanwezig is.

Dispensatiespelers

Als een speler voetbalt in een lagere categorie dan waar hij of zij qua leeftijd toe behoort dan spreek men van dispensatiepelsers. Voordat deze spelers mogen meespelen in een lager team moet er dispensatie worden aangevraagd bij de KNVB. Voor dispensatiespelers geldt dat er niet meer dan drie in een team mogen spelen en dat ze niet meer dan zes maanden ‘te oud’ mogen zijn.

Vanaf de D’s wordt hierop streng gecontroleerd, ook de bezoekende club van een dergelijk team zal deze regels willen handhaven in verband met mogelijke competitievervalsing. Teams met dispensatiespelers hebben, in eerste instantie, geen recht op promotie indien dit aan de orde is. Het team welke het hoogst op de ranglijst eindigt zonder dispensatiespelers promoveert automatisch naar een hogere klasse.

Het moge duidelijk zijn dat teams met dispensatiespelers een voorsprong hebben op de overige teams in de poule en het is dan ook opportuun om dergelijke teams in de eerste klasse te laten voetballen of in ieder geval zo hoog mogelijk. Op deze manier wordt de kans op competitievervalsing zo klein mogelijk gemaakt.

KNVB

Als de indeling bij de club gereed is dan worden de teams aangemeld bij de KNVB met de klasse waarin men wil spelen. De KNVB gaat de teams dan indelen in poules en voordat dit definitief wordt is er altijd nog een vergadering waar de indeling wordt besproken met de desbetreffende clubs. Het is jammer dat op deze vergaderingen vaak niet alle clubs aanwezig zijn om zo tot de meest evenwichtige indeling te komen.

Het komt ook vaak voor dat de clubs meer teams aanmelden dan men qua ledenaantal heeft, omdat men tot de start van het seizoen nog instroom van nieuwe leden verwacht die een half team compleet kunnen maken. Hierdoor worden er ook vaak vlak voor het begin van het seizoen weer teams teruggetrokken en de leden van die teams verdeelt over de andere teams in die categorie. Indien de club maar een team heeft in die categorie worden de leden verdeeld over de hogere of lagere (dispensatie) categorieën. Deze club kan sinds dit seizoen ook samenwerking zoeken met een andere club en een uit twee clubs samengesteld team aanmelden bij de KNVB.

Het komt helaas nogal eens voor dat een team verkeerd is of wordt ingedeeld. Dit laat zich vaak zien doordat het team week in week uit vaak met dubbele cijfers wint of verliest. In een dergelijk geval is het mogelijk om het team uit die poule te halen en in een hogere of lagere poule in te schrijven, zodat deze weer op het eigen niveau voetbalt en het plezier en/ of de ‘strijd’ voor een goed resultaat weer van toepassing is op het team.

Als het grote verschil tussen teams blijkt in een wedstrijd dan wil de ‘winnende’ partij ook nog wel eens uit compassie voor de wedstrijd en de tegenstander maatregelen nemen om het verschil kleiner te maken. Te denken valt aan het wisselen van dispensatiespelers voor categoriespelers, indien aanwezig, een keeper ruilen met een veldspeler of zelfs een man minder opstellen.

Prachtige gestes die duidelijk maken waar het om gaat in het voetbal: met plezier je sport beleven, willen winnen natuurlijk maar ook rekening houden met anderen. Waarom zou je de eindstand willen laten oplopen naar 14 – 0 of zelfs 22 – 0 als je ook kunt winnen met 8 – 0? Helaas, komt dit toch nog vaak voor en het opnieuw indelen van het team is dan het beste devies, maar dat blijft vrijblijvend. Misschien dat hier meer een taak ligt voor de KNVB die bij deze gevallen zou moeten ingrijpen en vooral niet accepteren dat dergelijke teams te laag worden ingedeeld.