De stad heeft 324 voetbalteams

Met de start van de nieuwe voetbalcompetitie zijn er in de gemeente Leeuwarden 324 teams van de verschillende verenigingen.

Wanneer de clubs ruim voor de start de teams bij de KNVB moeten inschrijven dan worden vaak extra teams ingeschreven om de nog te verwachten groei te kunnen opvangen. Gebleken is dat dit jaar ook weer menig team moest worden terug getrokken.

We hebben het hier over de 12 voetbalverenigingen van Leeuwarden met veldvoetbal en enkele daarvan hebben ook zaalvoetbalteams. Derhalve zijn van de 324 genoemde teams er 31 van de zaalvoetbalcompetitie en dus 293 teams veldvoetbal.

De F- en E-teams kennen gemiddeld acht spelers en ook zeventallen zijn aan de orde bij D- en MC-teams. Voor de rest zijn het elftallen waar vaak meer dan elf spelers in zitten en bij de selecties van senioren en tweede teams vaak rond de 20 spelers. Ook bij zaalvoetbal zijn het kleine teams. In de rapportage over het voetbal in Leeuwarden van maart 2010 werd nog gesproken over 5.500 mensen die de voetbalsport beoefenen, maar uit deze aantallen in teams is af te leiden dat er op dit moment minder mensen (georganiseerd) voetballen als sportbeoefening hebben.

De vraag rijst waarom voetbal in deze stad schijnbaar op zijn retour is. Ook al zijn er clubs die groeien in aantallen leden, bij anderen neemt het ledental af waardoor er in totaal minder mensen voetballen in Leeuwarden vergeleken met maart 2010. Het is niet bekend of dit een landelijke trend is. De steeds groter wordende keuze in andere sporten en hobby’s zullen zeker van invloed zijn op deze cijfers. Tijd voor de Vereniging van Leeuwarder KNVB Clubs en de gemeente om hier een halt aan toe te roepen door een goed meerjarenplan op te stellen en uit te voeren.