Beperkt ledenverlies Rood Geel

In een schrijven van het bestuur van Rood Geel wordt gemeld dat het ledenverlies binnen de eigen verwachtingen is gebleven.

Vooral door het opheffen van de zondagafdeling maar ook door het categorisch rekruten van talentvolle jeugdspelers door Blauw Wit en FVC is het ledenaantal afgenomen. Ook hebben enkele oud leden zich van de club afgewend.

Dit laatste vooral vanwege het feit dat de vereniging geen zondagvoetbal meer heeft. Was het nog de bedoeling om een of meer zondagreserveteams op te stellen, nu blijkt dat veel leden van de zondagteams de keus hebben gemaakt om elders te gaan spelen. Rood Geel is nu dus helemaal een zaterdagclub.

Het verlies van leden aan Blauw Wit en FVC door het actief rekruten van deze clubs omschrijft het bestuur als “niet leuk voor ons en niet leuk voor hun”. Dit laatste in verband met de accommodatieperikelen op sportcomplex Wiarda. Nog meer leden actief binnenhalen vergroot  immers alleen maar de problemen die deze twee clubs hebben op dit gebied. Dit alles is een teken voor Rood Geel om zich te bezinnen op haar ‘positie’ in de stad.

Stand van zaken

Ook gaat het bestuur in op de financiële situatie van de club die de afgelopen jaren slecht was. Vorig jaar was het kantelpunt en werd herstel ingezet en zijn de uitgaven met € 40.000,00 gereduceerd en de inkomsten met € 15.000,00 verhoogd. De verwachting is dat het komende jaar de uitgaven nog verder verlaagd zullen worden en de inkomsten nagenoeg op peil zullen blijven. Het uiteindelijke doel is om kerngezond te worden.

Organisatorisch zijn er forse stappen gezet, maar de club blijft kritisch. Met de enthousiaste vrijwilligers komt er meer structuur binnen de vereniging, ook al zijn ze er nog niet. Voor de sponsoring geldt dat na een paar jaren van teruggang nieuwe sponsors de club weer weten te vinden. Niet alleen in de vorm van reclame langs de velden maar ook in natura door middel van het leveren van diensten.

Ook werkt men hard aan de uitstraling van de accommodatie en de nodige zaken zijn reeds verbeterd, zoals het opknappen van de kantine. Verder wordt het kledingfonds uitgebreid met een trainingspak en sporttas, zoals ook andere voetbalclubs dit reeds doen. Als doelstelling voor het komend seizoen is het opzetten van een voetbalacademie en het verbeten van de opleiding en begeleiding.