Gemeente steunt fusie onvoldoende

In een schrijven van de voorzitters van Leeuwarden en Nicator laten beiden weten dat de samenwerking/ fusie voorlopig van de baan is.

Volgens het oordeel van Edwin van der Kerk en Edwin Dorenbos heeft de gemeente haar deel onvoldoende ingevuld en een voorstel gepresenteerd die voor beide clubs  onacceptabel is.

Sinds februari 2011 zijn de clubs bezig met het onderzoeken van de mogelijkheid tot fuseren. Al vrij snel werd het duidelijk dat dit er voor het seizoen 2011-2012 niet in zat. Maar wel kon worden begonnen met vergaande samenwerking tussen beide verenigingen. Het lag in de bedoeling om de teams alvast samen te voegen en te verdelen over beide sportcomplexen. Dit zou maximaal een jaar mogen duren, zo had men zichzelf als limiet gesteld.

De doelstelling van de samenwerking en later fusie is het tot stand brengen van een nieuwe gezonde vereniging met voldoende doorstroming van jeugd naar senioren, spelen op een zo hoog mogelijk niveau en op een nieuw modern sportcomplex. Het eerste deel van de doelstelling moet door beide verenigingen gerealiseerd worden en zij waren hier al ver mee gevorderd.

Het tweede deel moet door de gemeente worden uitgevoerd, maar dit is naar hun oordeel dus niet voldoende ingevuld. Het voorstel van de gemeente houdt geen rekening met toekomstige groei, de velden zouden (te) ver uit elkaar aangelegd worden en er is te weinig rekening gehouden met de bouw van een nieuwe kantine en parkeergelegenheid.

Ook heeft de gemeente geen datum afgegeven wanneer men denkt aan te vangen met de realisatie van dit alles. De kans is dus aanwezig dat de nieuwe voetbalclub nog (enkele) jaren op twee verschillende locaties zou moeten spelen. Niet ideaal en geen goede start vinden beide clubs.

Vanwege de redenen hierboven genoemd hebben beide besturen besloten om de samenwerking/ fusie voorlopig uit te stellen. De bal ligt nu bij de gemeente die met een goed voorstel moet komen om goede randvoorwaarden te scheppen voor het laten slagen van de fusie. Leeuwarden en Nicator houden wel contact met elkaar en zullen elkaar helpen waar nodig.

De verwachting is dat Leeuwarden de komende drie tot vier jaar nog gewoon op de huidige velden zal blijven spelen. Er is al overleg met de gemeente om dat sportcomplex een ‘upgrade’ te geven in verband met achterstallig groot onderhoud. En dit zal het nodige kosten, geld dat beter in de nieuwe accommodatie voor de nieuwe fusieclub gestoken had kunnen worden.