Nieuws van het fusiefront

Het zal iedereen zo langzamerhand wel bekend zijn dat Leeuwarden en Nicator gaan fuseren tot een nieuwe voetbalvereniging.

In ons artikel van 9 maart jongstleden konden we al iets meer uit de doeken doen over deze samenwerking. In deze bijdrage laat Willen Hoen van Leeuwarden van zich horen en beschrijft hij de huidige status.

Hij geeft aan dat de samenwerking gaat starten in het nieuwe seizoen (2011-2012) en dat een fusie het eindresultaat moet zijn met ingang van 1 juli 2012.  De gesprekken tussen de twee fusieclubs verlopen in een prettige sfeer en op een constructieve wijze.

Uit een eigen analyse zal de nieuwe combinatie acht senioren teams voor de zondag, drie senioren teams voor de zaterdag, twee damesteams, 1 A-team, 2 B-teams, 3 C-teams, 4 D-teams, 5 E-teams, een meisjesteam en zes F-teams kunnen inschrijven bij de KNVB. De gesprekken over waar deze teams gaan spelen zijn nog gaande.

Het uitgangspunt is dat vooralsnog beide accommodaties in gebruik blijven. Een vaststaand feit is dat een verhuizing van Leeuwarden naar het Kalverdijkje aanstaande is wanneer de velden te zijner tijd verkocht worden aan een projectontwikkelaar.

In het tweede gedeelte van de maand mei zullen de leden van beide verenigingen in een buitengewone ledenvergadering worden geïnformeerd over de plannen en zullen zij een beslissing hierin moeten nemen.

Eerst willen de clubs op korte termijn van de Gemeente Leeuwarden duidelijkheid hebben over de plannen en de (her)ontwikkeling van het sportpark aan het Kalverdijkje. Volgens de clubs is het tijdspad hiervan bepalend voor het al dan niet doorgaan vaan een samenwerkingsverband tussen beide clubs.