Leden Rood Geel vragen uitleg

In een extra Algemene Ledenvergadering gaat het bestuur van Rood Geel genomen besluiten uitleggen aan haar leden.

De extra vergadering op 21 april wordt op verzoek van een aantal leden gehouden en zij zullen in de gelegenheid worden gesteld om vragen te stellen over de plannen voor 2011 tot 2015.

Vooral het besluit om zich te concentreren op het zaterdagvoetbal en de communicatie hieromtrent heeft de nodige stof doen opwaaien onder de leden. Het bestuursbesluit van acht december 2010 is volgens hun niet op een juiste manier bekend gemaakt en heeft veel leden verrast.

Het bestuur zal in deze extra vergadering trachten deze beslissing en de plannen voor 2011-2015, genaamd ‘Volop in beweging’, organisatorisch, financieel en beleidsmatig te onderbouwen. Via verschillende agendapunten zullen de verschillende onderdelen van het plan aan de orde komen.

Ook de onderzoeken die de basis waren voor het plan zullen worden gepresenteerd. Dit zijn bijvoorbeeld de ‘sterkte-zwakte analyse’, de ‘bestuursvisie’ en het ‘financieel plan voor gezondmaking’ van de club. Ook zullen de agendapunten ‘fusie-samenwerking’ en ‘jeugdplan’ worden besproken.

Voor deze belangrijke vergadering zijn alle leden, ouders van jeugdleden en ereleden van Rood Geel uitgenodigd in clubhuis ‘De Kraal’. De avond begint om 20:00 uur.