Samenwerking Nicator en Leeuwarden

De volgende stap wordt gezet richting de fusie van beide voetbalverenigingen. Met ingang van het nieuwe seizoen worden de teams samengevoegd en krachten gebundeld.

Deze samenvoeging geldt voor zowel de jeugd- alsook de seniorenteams. De leden zullen zich op korte termijn over de voortgang in bijzondere ledenvergaderingen moeten uitspreken.

Wanneer de leden zich uitspreken voor de samenwerking dan willen de beide clubs ook echt fuseren. De besturen gaan ervan uit dat er voldoende draagvlak is voor de samenwerking en fusie, maar de leden hebben het laatste woord. Die fusie moet dan uiterlijk 1 juli 2012 een feit zijn.

Er zijn, volgens de besturen, veel redenen te noemen waarom juist Nicator en Leeuwarden willen samenwerken. Beide verenigingen zijn gesitueerd aan de oostkant van de stad Leeuwarden en hebben, mede daardoor, een ledenbestand dat sociaal gezien vergelijkbaar is. Echte Liwwadders zeg maar. Daar komt bij dat voor beide verengingen samenwerking welhaast noodzakelijk is.

Voor Leeuwarden geldt dat het uiterst onzeker is of de huidige velden achter het Cambuurstadion beschikbaar blijven en voor Nicator geldt dat samenwerking noodzakelijk is om meer spelers de mogelijkheid tot voetbal te kunnen bieden, ook in andere leeftijdscategorieën. Vooralsnog zullen tijdens de samenwerking beide locaties in gebruik blijven. Verder is bekend dat de gemeente Leeuwarden het aantal voetbalverenigingen in Leeuwarden wil verkleinen. Vooruitlopend op de invulling van deze wens willen de beide verenigingen een toonaangevende rol gaan spelen. “Voetballen aan de oostkant van de stad Leeuwarden doe je voortaan bij ons”, zo is hun motto! 

Nieuw tenue

De huidige clubkleuren van de beide fusieclubs zijn rood, groen en wit, maar het is nog niet bekend wat de kleuren van het nieuwe tenue en dus de nieuwe club gaan worden. Ook weet men nog niet onder welke naam de nieuwe samengevoegde teams gaan spelen. Laat staan dat de samenstelling van de teams al is bepaald. Over al dit soort zaken moet nog worden gesproken. De leden zullen de komende weken verder geïnformeerd worden.

Over de naam van de nieuwe voetbalvereniging hebben de bezoekers van de LVC zich al uitgesproken. Hieronder de top 3 van dit moment:

  • 45,3 % wil een compleet nieuwe naam, anders dan de gegeven mogelijkheden in de enquête
  • 22,1% kiest voor ‘Cammingha’
  • 19,8% kiest voor ‘Nicator Leeuwarden’

Lezers die een suggestie hebben voor een nieuwe naam kunnen deze sturen naar post@leeuwardervoetbalclub.nl. We zullen de inzendingen publiceren en de top 10 in een nieuwe enquête zetten. De redactie heeft inmiddels een naam binnen gekregen die we bovenaan dit bericht hebben gebruikt, namelijk: v.v. NL.