Rood Geel kiest voor de zaterdag

Het eerste en tweede elftal van Rood Geel zullen met ingang van seizoen 2011-2011 alleen nog in de zaterdagcompetitie spelen. Dit blijkt uit een bestuursschrijven waarin ook nog andere ontwikkelingen worden medegedeeld.

Momenteel heeft Rood Geel vier elftallen in de zaterdag en drie in de zondag competitie spelen. In een overleg met de direct betrokken teams en het bestuur bleek dat er geen draagvlak meer was voor prestatiegericht voetbal op de zondag. Beide seniorenafdelingen zullen daarom worden samengevoegd en onder leiding van hoofdtrainer Fokke Jan de Vries voortaan in de zaterdagcompetitie spelen.

Ook wordt melding gemaakt van het feit dat de oriënterende gesprekken over een fusie of samenwerking met Nicator en Leeuwarden vroegtijdig zijn afgeblazen op verzoek van de twee laatste clubs. Rood Geel heeft ervoor gekozen om zelfstandig verder te gaan, waarbij men altijd open staat voor samenwerking met andere verengingen.

Het jeugdvoetbal zal de komende periode meer aandacht krijgen bij de club. Een groei in het ledenaantal bij de jongste jeugd, de meisje en dames zal het speerpunt zijn van een aantal campagnes. Van pupil tot junior moet zich thuis voelen bij Rood Geel en een goede opleiding op alle niveaus en respect zijn de kernwoorden voor de toekomst.

De gemaakte keuzes worden gezien als een waarborg voor de continuïteit voor de komende jaren voor de vereniging. Deze bestaat volgend jaar 90 jaar en dit zal worden gevierd met festiviteiten en activiteiten. Het jubileumprogramma zal in het voorjaar worden gepresenteerd. Tegen die tijd zal de verbouwing van het clubhuis ook gereed zijn, zodat het jubileumfeest samen met de andere veranderingen ook een start is van een nieuw tijdperk bij Rood Geel.